/ Voorbeeldcasus

File not found. De casus
Een grote instelling voor maatschappelijk werk wordt geleid door een managementteam van zeven managers. Door allerlei externe turbulente ontwikkelingen wordt van de managers gevraagd dat ze meer een externe oriëntatie gaan krijgen en navenante communicatieve competenties gaan ontwikkelen. Verder is een voorgenomen fusie met twee andere instellingen niet doorgegaan. Daarnaast gaan binnen afzienbare tijd twee prominente MT-leden, de algemeen directeur en zijn plaatsvervanger, met pensioen. Dat vraagt om adequate opvolging. Er moet een pas op de plaats gemaakt worden.
Wat wordt de nieuwe visie en strategie? Op welke manier gaat dit team zich ontwikkelen dat recht doet aan de nieuwe strategie?

Onze aanpak
Onze specialisten hebben met het managementteam in twee dagen een inhoudelijk uitdagende en realistische visie en strategie op hoofdlijnen ontwikkeld. Dat leverde boeiende en verhitte dialogen met elkaar op en de onderlinge band is op deze manier stevig aangehaald. De visie en strategie zijn vervolgens binnen de organisatie gebracht.

Vervolgens hebben we het managementteam en de individuele MT-leden onder de loep genomen. Omdat de MT-leden in complexe omstandigheden opereren hebben wij voor een 360* assessmenttool gekozen, de AEM-Cube®. Deze tool laat de drijfveren van de MT-leden zien. Omdat het team in complexe omstandigheden opereert geeft inzicht in drijfveren meer voorspellende waarde dan inzicht in competenties. Uitgangspunt hierbij is: doen waar je goed in bent, dat geeft resultaat en daar krijg je energie van. Door de profielen van de individuele MT-leden op te tellen krijg je, gegeven de omstandigheden, goed in beeld wat de kracht én de zwaktes zijn van het team. De diversiteit van drijfveren van het team is in beeld gebracht en daarmee is inzicht gegeven over de haalbaarheid van de strategie waar het MT verantwoordelijk voor is.

Onder onze begeleiding is de strategie verder gedetailleerd vertaald naar SMART-doelstellingen. Vervolgens is in het managementteam besproken welke doelstelling ‘op het lijf geschreven is’ van welke manager. De AEM cube dient hierbij als uitgangspunt. Mensen met bepaalde drijfveren zijn namelijk uitstekend in staat om een bepaald soort doelstelling te realiseren en andere weer niet. Met andere woorden, de strategie vereist een bepaalde mate van diversiteit in drijfveren binnen het team. Deze analyse en dit inzicht geven een voorspellende waarde over het realiseren van de strategie door dit specifieke managementteam.

Hiernaast liep een individueel coachingtraject van twee managers. Beide hadden een ontwikkelvraag. Zij wilden op een meer coachende en participatieve wijze leiding geven aan hun team. Aangezien hun drijfveren verschillend zijn krijgt hun ontwikkelvraag, die dezelfde is, een andere lading en kleur.

Elke vraag, elke organisatie is anders van opbouw. Heeft andere vragen en uitdagingen. Lente Advies begeleidt op maat. In een persoonlijk gesprek komen we samen tot de juiste insteek voor uw organisatie.

Bel voor meer informatie 06 - 29 49 55 77.