Klantvragen

Met de volgende vragen van onze klanten zijn we aan de slag gegaan.

  • In ons File not found. ziekenhuis wordt de afdeling Spoedeisende hulp uitgebreid en geprofessionaliseerd. Er heerst echter op de werkvloer veel wantrouwen en onveiligheid. De basis moet wel goed zijn voor zo’n grote verandering. Hoe pakken we dat aan?
  • Onze verzekeringsmaatschappij heeft voor een offensieve strategie gekozen, over 4 jaar een verdubbeling van de omzet. Processen en systemen worden verbeterd. Hebben we de juiste samenstelling in ons managementteam om deze strategie te kunnen realiseren?
  • In onze productiefabriek willen we dat de teamleiders van onze productieafdelingen zich meer gaan ontwikkelen van primus interpares naar managers die zich meer boven de partijen gaan opstellen, meer overzicht en proactief en de mogelijkheden van hun functie beter kunnen benutten. Hoe gaan we dat doen?
  • Als wegenbouwbedrijf moeten wij met onze belangrijkste opdrachtgever Rijkswaterstaat, anders gaan samenwerken. Dit is nodig omdat Rijkswaterstaat een ander wijze van aanbesteding laat plaatsvinden dat meer gericht is op intensievere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en minder juridisch wordt ingegeven. Dat vraagt van onze teams dat we meer communicatieve, procesgerichte en mensgerichte vaardigheden laten zien. Hier moeten we mee gaan experimenteren. Is hiervoor in onze teams voldoende veiligheid en een vertrouwensbasis waardoor we dat kunnen doen en hoe ontwikkelen wij bij hen deze vaardigheden? Hoe pakken we alles aan?
  • Als business unit Energiediensten ontwikkelen wij nieuwe diensten op het gebied van energie en energiebeheer. Wij zijn nu aangekomen op het punt om deze nieuwe diensten verder te ontwikkelen en klaar te maken voor de markt. Heb ik als eindeverantwoordelijke manager de juiste mensen in huis om deze transformatie te kunnen maken en welke mensen met welke kwaliteiten heb ik nodig om mijn team uit te breiden?
  • De verpleeg- en poli-afdelingen van twee vakgroepen in ons ziekenhuis die onder leiding staan van één manager kunnen beter de handen ineen slaan en samenwerken waar nodig is en om effectiever en flexibeler te kunnen opereren. Bijkomend effect is dat deze verandering ook bijdraagt aan de noodzakelijke bezuinigingen waar alle ziekenhuizen mee te maken hebben. Hoe ga ik dat doen? Heb ik daarvoor de juiste mensen in de afdelingen? Hee kom ik aan de juiste mensen om mijn stuurgroep en projecten te bemensen en hoe kan programmamanagement mij daarbij helpen?
  • Als zelfstandig afvalinzamelingsbedrijf en beheerder van openbare ruimte moeten we steeds meer klantgericht gaan werken. Dat vraagt in eerste instantie van mijn management team dat we effectiever onze organisatie gaan besturen en dat meer gezamenlijke verantwoordelijkheid moet gaan plaatsvinden. Nu heeft ieder MT-lid zijn ‘eigen toko’ die hij of zij min of meer naar eigen inzichten bestuurt. Ik wil naar een management team die zich verantwoordelijk gaat voelen voor het totale proces, elkaar gaan aanspreken, feedback gaan geven en elkaar ondersteunen. Ze moeten de nodige vaardigheden gaan leren, maar bovenal: heb ik voldoende diversiteit in mijn team om elkaar te prikkelen?
  • Na de fusie hebben we een welzijnsinstelling die mensen helpt met verstandelijke, lichamelijke en psychosociale problematieken. Wij zijn een concern met 11 stichtingen geworden. In het kader van de transparantie is meer uniformiteit nodig zonder te vervallen in eenheidsworst. Dit streven willen we o.a. introduceren in de medezeggenschap voor cliënten. De 11 cliëntenraden zijn nu nog een lappendeken van diversiteit in bezetting, kwaliteit van overleg, ervaring in medezeggenschap e.d. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van medezeggenschap omhoog gaat, dat hun bestuurders het overleg serieus nemen en bovenal dat de cliëntenmedezeggenschap bijdraagt aan verhoging van de kwaliteit van onze dienstverlening?
Bel voor meer informatie 06 - 29 49 55 77.