Hoe krijgt u succes?

File not found. De levensfasen van uw organisatie
Alle systemen in de natuur volgen identieke patronen van groei en verandering. Groei in de betekenis van ontwikkeling. Alles in de natuur groeit óf gaat dood, het is altijd in beweging. Als een plant of boom groeit of zich ontwikkelt draagt het aan het einde van de zomer of begin van de herfst vrucht om geoogst te worden. Dieren krijgen nakomelingen. De natuur doorloopt altijd een cyclisch proces. Voor behoud van de continuïteit is het noodzakelijk om deze cycli van ontwikkeling of groei te doorlopen. Wordt deze cyclus onderbroken dan zal de ontwikkeling stoppen en treedt verval of de dood in.

Het bereiken van succes
Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om afstemming en evenwicht van alles en iedereen die bij dit succes betrokken is. Alle onderdelen in een organisatie dienen op elkaar te zijn afgestemd. De organisatie moet bij de omgeving passen en in staat zijn mee te groeien.

In de natuur komen groeicycli voor die een samenhangende betekenis hebben om tot een gezonde ontwikkeling of groei te komen. Elk seizoen heeft hierin zijn eigen dynamiek, zijn eigen uitdagingen om tot een goede oogst te komen.

Binnen organisaties is het niet anders. Toch zien wij dat het verlangen naar de oogst zo groot is dat de fase met de belangrijke voorbereidende activiteiten onvoldoende wordt doorlopen of zelfs wordt vergeten. En als de oogsttijd dan is aangebroken denkt men maar al te vaak dat deze eindeloos gaat duren. Men vergeet dat er gewerkt moet worden aan het voorbereiden en ontwikkelen van een nieuw succes.
Toch dient er, net als in de natuur, het hele jaar door gewerkt te worden aan de voorbereidingen die de komende oogst, maar ook de oogst daarna veiligstellen. Een continue proces van taken stellen en uitvoeren.

Lente Advies is in staat om ook in uw organisatie het belang van cyclisch handelen te laten zien. Het besef te laten doordringen dat het een continue proces is waarin iedereen zijn of haar unieke bijdrage levert aan het succes.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag hoe Lente Advies u verder helpt. Begeleidt naar een rijke oogst.

Bel voor meer informatie 06 - 29 49 55 77.