Hoe gaan we te werk?

In onze begeleiding maken we een verbinding tussen de visie en de doelstellingen van de organisatie en de mensen en teams die deze moeten uitvoeren.

File not found. Uw succes is leidend
We starten elk begeleidingstraject met een kort vooronderzoek om de startsituatie te bepalen. Wat is de huidige gang van zaken en wat zijn de wensen en visie voor de toekomst? Pas als dat helder is gaan we aan de slag.

In de werksessies die volgen brengen we met behulp van onze assesmenttools met voorspellende waarde haarscherp in beeld of het team ook in staat is om hun taakstelling te realiseren. Tijdens het begeleidingsproces worden profielen van individuen en teams concreet gekoppeld aan het te behalen resultaat. In een overzicht tonen wij u vervolgens de blauwdruk met alle sterke en zwakke punten. Dit geeft u als management de informatie op basis waarvan u pro actief kunt sturen. Dit levert tijdwinst op en bespaart kosten en ergernissen.

Meer rendement uit bestaande assets
Het advies dat wij uitbrengen draagt bij aan de vitaliteit van de mensen binnen uw organisatie doordat hun persoonlijke talent meer wordt benut. Individuele drijfveren worden ingezet ten gunste van het team. Teams die op de top van hun kunnen zullen presteren omdat er aandacht wordt geschonken aan het individu en aan de onderlinge samenwerking. Door oog te hebben voor de interne diversiteit binnen de organisatie en daarop te sturen ontstaat een positief samenspel dat meer uit de organisatie zal halen. Een nadrukkelijke aandacht voor de individuele wensen en drijfveren gecombineerd met een scherpe focus op samenwerking en het behalen van de organisatiedoelen geven een onomkeerbare stimulans aan het bedrijfsresultaat.

Een bedrijfsresultaat dat wij ook in uw organisatie kunnen bereiken. Hoe precies? Bel ons voor een persoonlijk gesprek.

Bel voor meer informatie 06 - 29 49 55 77.