Lente Advies

Is door Peter van Lent opgericht. Lente Advies is een organisatie adviesbureau, bestaande uit een netwerk van zeer ervaren adviseurs, trainers en coaches. Al meer dan 20 jaar werken wij vanuit de diepe overtuiging dat het mogelijk is om mensen met passie en plezier te laten werken in blijvend succesvolle en gezonde organisaties. De deskundige begeleiding die wij, in co-creatie met u, bieden maakt dit ook mogelijk.

File not found. Aanleiding om ons in te schakelen
Doorgaans is er een duidelijk aanwijsbaar probleem in uw organisatie dat moet worden opgelost. Dan roept u de hulp in van Lente Advies. Onze werkwijze heeft al vele organisaties terug op het juiste spoor gebracht.

Soms líjkt echter alles te kloppen, maar bent u toch ontevreden over de resultaten die worden behaald. Juist dan schakelt u Lente Advies in. Want al lijkt alles op papier goed in elkaar te steken, de praktijk kan tegenvallen.
Onze organisatiedeskundigen weten uit ervaring dat mensen en teams in organisaties over veel meer potentie en talent beschikken dan ze op de werkvloer vaak laten zien. Door allerlei ongewenste belemmeringen blijven topprestaties uit. Lente Advies weet de volle potentie wél te bereiken.

Hoe we dat doen vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Bel voor meer informatie 06 - 29 49 55 77.